Välkommen till beställningsportalen för Telenors kundpanel

På denna sida kan du lägga dina beställningar för olika aktiviteter i kundpanelen. Här kan du:

  • Rekrytera till djupintervjuer – Träffa kunder
  • Genomföra kvantitativa studier – Fyll i en brie

Kundpanelen ansvaras av Customer Insight.

Customer Insight arbetar för att öka kundinteraktionerna och bidra till kunddrivna beslut.

Vid frågor kontakta katarina.hamnholm@telenor.se