Customer Insight vill hjälpa Telenors anställda att förbättra kunderbjudandet baserat på kundernas åsikter, behov och beteenden

Customer Insight strävar efter att kundpanelen ska:

  • Öka kundkontakten bland Telenoranställda
  • Öka förståelsen för kunden
  • Öka de kunddrivna besluten

För mer information om Customer Insight och annan praktisk information, vänligen besök kundinsiktsportalen. På insiktsportalen kan du även hitta instruktioner om:

  • Vad man bör tänka på när man skriver enkäter (kommer inom kort)
  • Hur man modererar intervjuer (kommer inom kort)

“When you challenge people to think, study and interact,
from specific products but also with more abstract concepts,
you create a modern age think tank”