Kundpanelen möjliggör för Telenorkunder att vara med och förbättra kunderbjudandet

Kundpanelen har som syfte att förbättra Telenors nuvarande och framtida kunderbjudande, service och kommunikation baserat på kunders åsikter. Telenors kunder inbjuds därför att vara med i Kundpanelen.

Genom Kundpanelen kan vi:

  • Få snabb och enkel access till kundfeedback genom kvalitativ och kvantitativ datainsamling
  • Bidra till att se till att kunden alltid är i centrum
  • Underlätta för ett mer “rött” arbetssätt framöver

Kundpanelen drivs av Telenor. Panelisterna svarar på enkätundersökningar online och/eller deltar i intervjuer. Intervjuerna kan vara i fysiskt format eller på distans via telefon eller video.

Du kan hitta mer information om hur Kundpanelen fungerar här.